G D Milk Agency

Vijayalakshmi

Kilkattalai

No.1/2, Kannan Avenue, Mudichur Road, West Tambaram, Chennai-600045

8754456230 View Map