Karpagam Milk Centre

Karthick.N

Thuraipakkam

No.6, Beach Road, Besant Nagar, Chennai-600041

9677281969 View Map