Sri Sasvi Milk Agency

Saravanan Ranganathan

Selaiyur,(Camp Road)

No. 1 & 2, Thiruvalluvar Street, Kandachavadi, Chennai -600096

9791910509 View Map